Praxis
Pathe
Hudsonsbay
Action
Deltalloyd
Welkoop
Ey
Vitam
Vegrologo
Pvhlogo

Ready, get set, go!

Tools

Performance improvement

Direct inzicht in persoonlijke of organisatie KPI’s zoals sales metrics, omzet, conversie en NPS. Afhankelijk van de resultaten worden leeractiviteiten gepusht die specifieke vaardigheden en kennis vergroten. Laat jouw medewerkers tegen elkaar battlen in competities voor de beste performance.

Rocket

Onboarding & Continuous learning

Is jouw personeel klaar voor de start? Met onze onboarding apps vol leuke games en challenges leren medewerkers snel de organisatie en elkaar kennen. Maak maatwerk learning journeys met een variatie aan crunches en borg zo de cultuur van jouw organisatie. Kennis en soft skills ontwikkelen? Maak gebruik van onze Essential Content; een ruim aanbod van crunches op het gebied van management, leiderschap, veiligheid en persoonlijke effectiviteit.

Star

Extra mile

Beloon medewerkers met punten voor afgeronde learning journeys en laat ze deze verzilveren in de giftstore. Verhoog de betrokkenheid met onze engagement app en creëer high performing/performance teams met de feedback app.

15
apps
40.000
enthousiaste gebruikers
26
organisaties
300
cursussen

Onze missie

Onze missie is medewerkers optimaal te laten bloeien op hun werkplek. Wij geloven in de kracht van communiceren, leren, presteren en motiveren. WIj zetten de gebruiker en performance improvement centraal. Wij bieden online oplossingen voor iedere organisatie, standaard of op maat. We geloven dat continu ontwikkelen en jezelf uitdagen nodig is om iedere dag weer het verschil te maken en een bijdrage te leveren. Iedere dag een stapje beter met een gevarieerd aanbod aan online tools die de medewerker stimuleren.

  • Communiceren via een sociaal platform voor het uitwisselen van best practices.
  • Presteren met in een oogopslag inzicht in KPI’s (sales metrics, omzet, NPS) met daaraan gekoppeld challenges, competities en waardering.
  • Leer zelf wat relevant is met korte kleine crunches en van elkaar met de feedback app.
  • Motiveren met inzicht via de engagement app en ook doordat je punten verzameld, deze verzilverd in de gift shop.

Alles op zo een manier, dat de gebruiker een optimale ervaring heeft. Snel, simpel, effectief met fun!

Onze producten

Duo Iphone@2X

Hoe wij werken

We ontwikke­len alleen pro­ducten die we valid­eren bij onze eindge­bruik­ers. Dit doen we met de beste tech­nolo­gie en con­tent. De con­tent ontwikke­len we met co-cre­atie waar­bij we de doel­groep betrekken in het gehele pro­ces. Zo bren­gen we per­son­eel en organ­isatie dichter bij elka­ar. Met onze start­up men­tal­iteit slaan we een brug naar com­plexe vraagstukken van organ­isaties en hebben een nieuwe kijk op presteren. We zijn gespe­cialiseerd in learn­ing, per­for­mance improve­ment en engage­ment. We brei­den hier steeds meer in uit en wij luis­teren naar jouw wensen, niks is te gek voor ons.

Interessant? Neem contact op!

Stuur een bericht naar Debora!